Seleccionar pàgina
cor
TEXTOS LEGALS

Informació del vostre interès

ADVERTÈNCIA: La informació nutricional, les dades dels productes i qualsevol altra informació que proporcionem a través de la nostra Aplicació té únicament finalitats educatives i de referència.

Aquesta Aplicació i la informació que en ella es proporciona no constitueix en cap cas i sota cap circumstància assessorament mèdic i no pot ni ha de ser considerada en l'hora de prendre cap decisió mèdica que el pugui afectar Vostè oa terceres persones. Si us plau consulti el seu metge, dietista o qualsevol altre professional competent en cas de tenir dubtes i / o preguntes relacionades amb qualsevol producte que la nostra Aplicació pugui haver identificat com a adequat per a Vostè. Es recomana que revisi i llegeixi atentament les etiquetes de cada producte abans de consumir-lo.

A l'utilitzar aquesta Aplicació vostè accepta els termes i condicions d'ús. Si us plau, llegiu i revisi atentament l'acord sobre els Termes i Condicions d'ús abans d'utilitzar la nostra aplicació.

Condicions d'ús i política de privadesa de l'aplicació Wizzyu de myHEALTH WATCHER

Els presents Termes i condicions generals d'ús i informació legal (d'ara en endavant, Condicions Generals), regulen l'ús d'accés a l'aplicació mòbil o App WIZZYU de myHEALTH WATCHER (d'ara en endavant Wizzyu) titularitat de CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL a través de la qual es posa a disposició dels usuaris (d'ara en endavant Usuari o usuaris) l'aplicació mòbil (d'ara en endavant l'aplicació).

L'acceptació de les presents Condicions Generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè i Wizzyu.

Aquestes condicions generals es poden consultar en qualsevol moment a l'apartat de Configuració de la pròpia Aplicació Wizzyu ia la pàgina web http://myhealthwatcher.es/condiciones-generales-myhw/.

A continuació, vostè té a la seva disposició les condicions que regiran aquesta relació contractual que estableixen l'ús i utilització de l'App Wizzyu.

1. Qui som

En compliment de l'obligació d'informació general d'l'Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'exposen les dades identificatives de l'titular d'aquesta Aplicació:

● Denominació Social: CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL

● Domicili: Av. Ernest Lluch, 32 08302-Mataró (Barcelona)

● Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 46096, Foli 44, Full 509331, Inscripció 1

● Tel: +34 93 853 74

● eMail de contacte: info@myhealthwatcher.es

● CIF: B66943861

2. Definicions

Membre: Usuari que ha subscrit una subscripció als serveis de l'Aplicació Wizzyu.

Subscripció: adhesió de l'Usuari a una oferta de tarifa oferta en l'Aplicació Wizzyu, que li permet tenir accés a funciones addicionals (no gratuïtes).

Aplicació Wizzyu: Aplicació titularitat de CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL, l'ús de el qual se subjecta a aquestes Condicions Generals, incloent les seves actualitzacions posteriors.

Compte d'Usuari: compti creat pel Subscriptor en l'Aplicació Wizzyu. aportant una adreça de correu electrònic i una contrasenya per accedir i utilitzar els Serveis.

Condicions Generals o Contracte: les presents condicions generals s'apliquen a l'accés ia la utilització de l'Aplicació Wizzyu.y les seves funcions i altres serveis per al Subscriptor.

Serveis: funcionalitats ofertes en l'Aplicació Wizzyu tal com descrivim en l'article 5 i en l'Aplicació Wizzyu, així com els altres serveis oferts a l'Subscriptor.

Botiga En línia: plataforma de descàrrega d'aplicacions mòbils que permet la descàrrega de l'Aplicació Wizzyu per al sistema operatiu utilitzat en el terminal de l'Usuari.

Terminal: qualsevol telèfon intel·ligent o Rajola connectat a Internet i amb un sistema operatiu compatible amb l'Aplicació Wizzyu, tal com s'indica a la Botiga En línia, dels quals l'Usuari és propietari únic o té el control i en el qual l'Aplicació Wizzyu està instal·lada i és utilitzada.

CUBE: empresa de programari propietària de la plataforma de promoció de salut myHEALTH WATCHER, i que ha desenvolupat l'Aplicació Wizzyu, eina que presta els Serveis, els detalls dels quals s'indiquen a les presents Condicions Generals.

Usuari: persona física que ha descarregat i que fa servir l'Aplicació Wizzyu en la seva Terminal per a les seves necessitats personals i les dels membres de la seva família i que es compromet a respectar les condicions generals.

3. Acceptació dels Termes i Condicions d'Ús

3.1. En el moment en el qual vostè (d'ara en endavant també referit com Vostè o l'Usuari indistintament) decideix descarregar, instal·lar i utilitzar la nostra Aplicació accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet els Termes i Condicions d'Ús així com la política de privacitat .

3.2. Si l'Usuari no accepta els Termes i Condicions d'Ús no podrà utilitzar l'Aplicació ni accedir ni gaudir dels serveis oferts per Wizzyu.

3.3. CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL es reserva el dret a modificar aquests Termes i Condicions d'Ús quan ho consideri necessari. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament els Termes i Condicions d'Ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi accedir i utilitzar la nostra Aplicació, ja que aquests poden patir modificacions.

3.4. Aquests Termes i condicions d'ús són aplicables, exclusivament, a l'ús de l'Aplicació Wizzyu oferir serveis a través d'altres aplicacions o de llocs web que es regiran en tot cas pels seus propis termes i condicions d'ús.

4. Condicions dús de laplicació Wizzyu

4.1. L'adquisició, descàrrega, instal·lació i utilització de l'Aplicació és gratuïta, excepte en el relatiu a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari i el cost de la descàrrega de dades segons les tarifes aplicades per aquest operador als seus usuaris.

4.2. L'Usuari haurà de disposar d'un sistema (hardware i software) compatibles amb l'Aplicació, i un accés a Internet que estigui al seu càrrec i sota la seva responsabilitat. La utilització de l'Aplicació pot requerir actualitzacions periòdiques.

4.3. L'Usuari es compromet a no fer servir l'Aplicació amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Wizzyu de tercers. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar l'Aplicació, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d'aquesta.

4.4. S'informa l'Usuari que en el cas que incompleixi el contingut de el present Avís Legal, de la Política de privadesa o de qualsevol altres termes o condicions particulars que resultin o puguin resultar d'aplicació, Wizzyu es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a l'Aplicació, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte. Així mateix, Wizzyu es reserva la possibilitat d'exercir aquestes mesures en el cas que sospiti raonablement que l'Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits en els instruments abans citats.

4.5. Finalment, posem en coneixement de l'Usuari que Wizzyu es reserva, en tot moment, la facultat de decidir sobre la continuïtat dels serveis que presta a través de l'Aplicació, podent interrompre els mateixos en qualsevol moment i per qualsevol causa.

5. Serveis oferts per laplicació

5.1. L'Aplicació Wizzyu ofereix als al públic en general informació detallada de productes alimentaris per aconseguir estendre hàbits saludables amb la idea de prevenir, i / o controlar les causes i efectes no desitjats, de malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, càncer, al·lèrgies, colesterol, hipertensió , intoleràncies alimentàries i al·lèrgies.

5.2. Wizzyu està pensada perquè pugui ser utilitzada pel públic en general, sense que requereixi cap coneixement previ en salut o nutrició.

5.3. L'Aplicació pretén oferir suport a l'usuari perquè pugui triar aquells aliments envasats o frescos, més adequats per mantenir una dieta saludable, d'una forma senzilla, universal i totalment personalitzada. Gràcies a l'algoritme específicament desenvolupat per Wizzyu. Amb un simple escaneig de codi de barres del producte desitjat o també utilitzant el cercador, la nostra aplicació ofereix informació immediata sobre la idoneïtat del producte ateses les circumstàncies personals i particulars de l'usuari prèviament introduïdes per aquest en l'Aplicació.

5.4. La nostra Aplicació pot resultar de gran ajuda si estàs seguint una dieta de control de pes, per seguir un estil de vida més saludable, com a mecanisme de prevenció de patologies amb origen en dietes desequilibrades, així com per controlar al·lèrgies i intoleràncies.

5.5. Wizzyu no avalua la qualitat dels productes, únicament indica si és apropiat o recomanable per a l'usuari en base al seu propi perfil únic de salut.

5.6. La informació que es proporciona en l'Aplicació és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del seu metge o qualsevol altre professional. Pot ser que el seu contingut no sigui adequat per a menors d'edat ni persones amb especial sensibilitat o malalties diagnosticades.

5.7. L'Aplicació ha estat dissenyada per proporcionar eines d'informació:

● Sobre hàbits saludables per al públic en general: alimentació, descans, exercici físic i benestar emocional.

● Sobre productes d'alimentació: Informem de les característiques i qualitats dels productes alimentaris per fomentar i propiciar uns hàbits saludables.

Per a això, l'usuari pot subscriure a aquest servei a través de diferents tarifes vinculades a la satisfacció d'un determinat període de temps. Així mateix, l'aplicació ofereix un servei gratuït, però limitant l'ús d'algunes de les funcionalitats que tan sols estaran disponibles per als usuaris amb subscripció.

5.8. L'usuari registrat ( "Subscriptor") està informat i reconeix que els serveis de l'App s'ofereixen en serveis i continguts digitals, sense suport material, i que l'execució de l'contracte comença en el moment de la subscripció de l'servei, amb l'acord previ de Subscriptor.

5.9. En aquells casos en què l'Usuari així ho hagi autoritzat, podrà rebre informació i notícies de Wizzyu o relacionats amb hàbits saludables i productes en general mitjançant correu electrònic, SMS o altres mitjans de comunicació electrònica (consulteu la nostra «Política de Privadesa»).

5.10. Aquesta Aplicació no ofereix diagnòstic o consell mèdic, en cas que necessiti consell mèdic li recomanem que acudeixi al seu centre de salut habitual.

6. Registre

6.1. Per a la correcta activació de l'Aplicació i accés als serveis de Wizzyu s'exigeix ​​donar-se d'alta com a usuari per obtenir un compte d'usuari. L'usuari haurà de proporcionar una adreça de correu electrònic i una contrasenya per completar el procés de registre.

6.2. En relació amb el procés de registre, l'usuari s'obliga a:

● facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i circumstàncies personals rellevants per al correcte funcionament de l'Aplicació;

● actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i completes durant el temps en el qual pretengui utilitzar l'Aplicació. Wizzyu es reserva, sense estar obligada a això, el dret a sol·licitar qualsevol informació oficial per poder constatar la veracitat de les dades personals subministrades per l'Usuari.

6.3. Per poder ser usuari de l'Aplicació i poder vincular contractualment (fer-se subscriptor), l'Usuari haurà de tenir al menys 18 anys d'edat, així com disposar de capacitat legal suficient per a poder subscriure aquest contracte. En el cas dels Usuaris menors d'aquesta edat, seran els pares o tutors legals els que hagin de facilitar les dades de registre de el menor per a l'ús i tractament de les seves dades. No obstant això, Wizzyu no pot verificar la certesa de les dades proporcionades, ni es responsabilitzarà d'aquelles persones menors d'edat que accedeixin als continguts d'Wizzyu incomplint aquesta condició d'accés. Wizzyu recomana a pares, representants o tutors legals supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per Internet, així com establir filtres sobre la informació, els continguts o ús d'apps als quals els menors podien o no accedir.

6.4. L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari o contrasenya paraules i / o expressions que, en general, fossin contràries a la llei o les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats i, en general, paraules i / o expressions sobre les quals recaigui algun dret que exclogui la utilització per l'usuari d'aquestes. Amb aquesta finalitat, l'usuari no podrà seleccionar paraules o expressions que siguin malsonants, injurioses, calumnioses, idèntiques, similars o de cap manera coincidents amb signes distintius, denominacions socials, així com noms, cognoms, noms artístics i / o pseudònims de terceres persones .

6.5. Si l'usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si Wizzyu tingués motius suficients per sospitar que aquesta informació fos falsa, inexacta o incompleta, o fos contrària a la llei oa les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, en conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior, Wizzyu tindrà dret a cancel·lar el registre i denegar l'accés i ús, present o futur, de l'Aplicació o de qualsevol dels Continguts i / o Serveis en ell incorporats.

6.6. L'usuari es compromet a fer un ús diligent del seu email d'accés i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d'exclusiva responsabilitat de l'usuari mantenir la confidencialitat d'aquestes dades, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzen o que tinguin lloc mitjançant la utilització d'aquests. L'usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i de fer-ho, serà l'únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es realitzin en l'Aplicació.

6.7. L'usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu e-mail i la seva contrasenya. L'usuari reconeix i accepta que Wizzyu es reserva el dret a cancel·lar els registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

7. Multiusuari

7.1. L'Aplicació permet registrar tants membres d'una mateixa família com es vulgui.

7.2. L'organitzador o usuari principal d'una família convida a altres membres a participar, i podrà crear els diferents perfils facilitant la informació requerida per l'Aplicació.

7.3. L'organitzador deu ser major de 18 anys i ser el pare, mare o tutor llegar de qualsevol membre de la família que sigui menor d'edat.

7.4. Quan un membre de la família abandona o és donat de baixa d'una família, és possible que els restants membres ja no puguin accedir a l'contingut de l'antic membre.

8. informació facilitada per l'usuari

8.1. L'Usuari és responsable de la veracitat i exactitud de la informació que ens proporcioni així com de la que introdueixi en els formularis de registre de l'Aplicació o durant la utilització de la mateixa.

8.2. Les dades que introduïu seran tractades de forma confidencial. No obstant això, quan participeu en seccions o serveis de caràcter social, les dades que proporcioneu seran visibles per altres usuaris. En aquest sentit, si l'Usuari participés a les seccions de l'Aplicació que ho permetessin – per exemple mitjançant la inclusió d'opinions o dades com ara bloc, preguntes, comentaris, suggeriments o similars relatius al contingut d'aquesta Aplicació – aquesta informació serà pública per a tothom els usuaris i, en conseqüència, serà tractada com a no-confidencial. En aquest cas, Wizzyu no tindrà obligació de cap mena respecte a aquesta informació i és lliure de reproduir, utilitzar, revelar i distribuir aquesta informació a tercers sense limitacions. Wizzyu és lliure d'utilitzar qualsevol idea, conceptes, coneixements o tècniques contingudes a la citada informació per a qualsevol propòsit incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, el desenvolupament, fabricació i comercialització de productes incorporant la informació. En cas de no estar dacord amb aquestes consideracions, lUsuari no haurà dintroduir cap tipus dinformació durant la utilització de lAplicació.

8.3. En cap cas Wizzyu es fa responsable en cas d'usurpació de la identitat d'un usuari donat, que no disposa de mitjans tècnics que permetin assegurar, de manera sistemàtica, la identitat de la persona.

8.4. Per aprofitar certes funcions i Serveis oferts per l'Aplicació Wizzyu, l'Usuari pot autoritzar l'Aplicació a accedir a l'rastreig de la seva activitat dut a terme en el seu terminal, gestionant aquests paràmetres en el menú del seu terminal.

9. Ús del servei Health Coach

L'aplicació Wizzyu posa a disposició de l'Usuari registrat un servei d'assessorament amb professionals a través d'una àrea de trucada, trucada de vídeo, correu electrònic i intercanvi de missatges.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat d'aquest servei i no el farà servir per a les següents finalitats:

● Insultar, injuriar, assetjar, amenaçar o molestar cap professional de Wizzyu.

● Utilitzar un llenguatge groller, malsonant o indecent.

● Realitzar Spam

10. Termes i condicions especials per a usuaris subscriptors

10.1. Requisits de subscripció: Per utilitzar el servei de Subscripció d'Wizzyu per Membres premium, ha de (I) ser un Usuari registrat i (II) abonar la quantitat establerta, inclòs l'IVA aplicable si n'hi ha, així com qualsevol altra taxa o import associat en els serveis de subscripció mitjançant targeta de crèdit, Botigues d'aplicacions o qualsevol altra forma de pagament acceptada per Wizzy (la "Subscripció"). Segons el mètode de pagament escollit, l'adquisició d'una subscripció, pot suposar l'aportació d'informació complementària.

10.2. Tipus i preus de subscripcions: Wizzyu ofereix diferents períodes de subscripció, per la qual cosa pot triar el que millor s'adapti a les seves necessitats. Els diferents tipus de subscripció i preus aplicables estaran disponibles a la mateixa Aplicació oa les diferents Botigues d'aplicacions. Tots els preus estan subjectes a canvis en qualsevol moment a la discreció de Wizzyu. Qualsevol canvi en els preus s'anunciarà a la Plataforma oa les Botigues d'aplicacions.

10.3. Pagament: El pagament es realitza per avançat per a cada període de subscripció. En altres paraules, pot seleccionar el període de subscripció que millor s'adapti a les seves necessitats per accedir als Serveis premium o de subscripció.

Una vegada que es registri i pagui la subscripció, el període de validesa seleccionat s'associarà al seu compte. L'Usuari manifesta que està plenament autoritzat per poder usar el mètode de pagament seleccionat i que disposa de suficients fons per cobrir el cost de la subscripció. En cap cas Wizzyu es fa responsable per l'ús fraudulent d'una targeta bancària o de l'Núm de Compte proporcionada per l'Usuari. Els pagaments de el període complet de la Subscripció hauran de realitzar-se immediatament després de la facturació. El pagament es pot efectuar mitjançant diferents sistemes de pagament en línia. Comptem amb proveïdors de serveis de pagament (per exemple, Apple, Google,, stripe o PayPal) per processar els pagaments. Tot i que no emmagatzemem la informació sobre targetes de crèdit com a tal, guardem el nombre de ANEU de pagament que ens proporciona el proveïdor corresponent i que aquest proveïdor de serveis de pagament pot assignar a una persona, així com la durada de la seva subscripció, el preu, la moneda, l'IVA (segons la informació de país) i el proveïdor de serveis de pagament.

En cas que Wizzyu no pugui percebre les taxes d'un compte designat per l'usuari a causa de la falta de fons, l'usuari haurà de córrer amb les despeses derivades d'això, incloses les comissions bancàries relacionades amb entrades de dèbit o càrrecs similars.

10.4. Renovació automàtica: La durada de la Subscripció comença en el moment d'iniciar la mateixa, i serà vigent per a la durada escollida pel Subscriptor. Una vegada que el període de subscripció caduqui, es carregarà automàticament a la targeta de crèdit el preu de subscripció estàndard vàlid en el moment de la subscripció, és a dir, les ofertes especials no s'apliquen en aquest cas, i la subscripció es renovarà pel mateix període llevat que la cancel abans la caducitat de la Subscripció actual. El preu de subscripció estàndard està disponible a la Plataforma ia les Botigues d'aplicacions.

L'usuari pot en qualsevol moment deixar d'utilitzar l'Aplicació Wizzyu, eliminant l'aplicació del seu terminal.

La simple eliminació de l'aplicació en el seu terminal no implica en cap cas la baixa de l'servei.

Els usuaris poden comprovar el temps de el període de subscripció actual a la informació del compte de l'usuari.

L'usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment, i continuarà gaudint de el servei de Wizzyu fins al final de el període que ja ha estat abonat. Sempre en compliment amb la normativa aplicable, els pagaments no són reemborsables i no es faciliten devolucions parcials. Per la qual cosa, només ha d'iniciar la cancel·lació en la Plataforma oa la Botiga d'aplicacions.

Les subscripcions adquirides a través de l'aplicació de compra hauran de ser cancel·lades usant la configuració a la respectiva botiga d'aplicacions, En el cas que s'hagi utilitzat un altre sistema de subscripció podrà cancel·lar-la per correu electrònic a info@myhealthwatcher.es.

Així mateix, les parts poden rescindir el Contracte en cas d'incompliment per l'altra part de les seves obligacions, després de notificar-los adequadament.

En cas de rescissió, per qualsevol motiu, l'Usuari haurà de deixar d'usar l'Aplicació Wizzyu. Les disposicions que han de sobreviure a la rescissió o cancel·lació de l'Contracte continuaran aplicant-se pel període que li sigui aplicable. Wizzyu es reserva el dret de modificar, suspendre o acabar el Servei i / o l'Aplicació Wizzyu, bé de manera completa o bé de qualsevol de les seves parts integrants. Els Usuaris que utilitzin l'Aplicació Wizzyu ho fan amb ple coneixement i acceptació d'aquesta facultat per part de Wizzyu respecte a contractacions, comprometent-se en conseqüència a no exercir contra Wizzyu cap acció com a conseqüència de l'ocupació per part seva de tal facultat.

11. Informació sobre productes alimentaris i alternatives associades

11.1. Tota informació facilitada per l'Aplicació: es proporciona «en termes propis»; la informació i dades facilitades des de l'Aplicació es basen en la informació i dades prèviament introduïdes per vostè al sistema i en els filtres definits per vostè i es facilita únicament amb finalitats d'informació general; la informació esmentada pot haver estat revisada per professionals de la salut, en aquest cas aquesta opinió haurà de considerar-se abocada segons el seu lleial saber i entendre, estarà en el dia en el moment de la publicació i estarà basada en tot cas en fonts de confiança i científicament contrastades; la informació facilitada des de l'Aplicació ha estat prèviament recopilada basant-se en les llistes d'ingredients, informació nutricional de l'etiqueta o altra informació rellevant al paquet del producte en el moment de la recol·lecció de dades, i per tant, com vulgui que es tracta de informació proporcionada per tercers, Wizzyu no està en condicions de verificar aquesta informació.

11.2. Wizzyu no garanteix que aquesta informació sigui vertadera o exacta i exclou tota responsabilitat pel que fa a l'exactitud, integritat, idoneïtat per al propòsit o legalitat d'aquesta informació; la informació continguda en l'Aplicació s'ha proporcionat sobre la base que totes les persones que fan servir l'Aplicació assumeixen la responsabilitat d'avaluar l'exactitud i rellevància de la seva informació segons les seves circumstàncies personals i que confien en ella sota el seu propi risc; la informació subministrada per l'Aplicació ha de usar-se només com a guia i no deu ser substitutiva de l'assessorament professional, metge, nutricional o un altre professional de la salut. Wizzyu recomana que consulti al seu metge o un altre professional de la salut qualificat immediatament davant qualsevol dubte, pregunta o inquietud respecte dels requisits dietètics o de salut de la seva família o de vostè.

11.3. Tots els usuaris, especialment aquells amb requeriments dietètics especials o sensibilitats als aliments, han de assegurar-se tenir clars els ingredients del producte abans del seu consum. Wizzyu recomana que, quan la informació dietètica addicional sigui important per a vostè, per exemple, perquè té un requisit dietètic específic, ha de consultar directament amb el fabricant del producte en cas d'incertesa o consultar el seu metge o un altre professional de la salut qualificat.

11.4. Les etiquetes de fabricació dels productes canvien periòdicament. Wizzyu no ofereix garanties ni assumeix cap responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la informació ni a cap recomanació, i no és responsable per cap pèrdua o mal que pateixin vostè o la seva família com a conseqüència de l'ús o dependència de la informació, excepte allò que no pot ser exclòs per llei. La informació pot ser actualitzada, modificada o eliminada en qualsevol moment, sense previ avís, per la qual cosa li recomanem revisar detingudament i mantenir actualitzada tota informació que des de l'aplicació se li pugui proporcionar.

12. Propietat Intel·lectual i Industrial

12.1. Llevat que s'indiqui el contrari, CUBE posseeix, controla o es reserva tots els drets (inclosos tots els drets d'autor, patents, marques comercials, marques de servei), noms comercials i dissenys registrats o no, a tota la informació (excloent els dades de Composició d'aliments indexats), text, material, gràfics, publicitats, codi de programari, dominis, logotips, dibuixos, documentació, dades que comprenen Wizzyu, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de Propietat Intel·lectual o Industrial, que puguin ser d'accés als usuaris).

12.2. L'usuari es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui disponible a l'App d'alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de qualsevol norma contra la moral, els bons costums o la imatge i bon nom professional de Wizzyu, de myHEALTH WATCHER o dels seus col·laboradors. CUBE no es fa responsable en cap cas del mal ús per part de l'usuari dels continguts de l'App.

12.3. No ha de modificar, copiar, reproduir, publicar, emmarcar, carregar en un tercer, transmetre o distribuir els textos i informacions propietat de Wizzyu, de cap manera, excepte si Vostè ha estat expressament autoritzat per escrit per CUBE o per qui ens van atorgar llicència per al seu ús.

12.4. Qualsevol ús indegut de el servei o de les seves obligacions per part de l'usuari podran derivar, sota la supervisió d'Wizzyu, a la cancel·lació del compte de l'usuari, o suspensió de el servei fins que es resolgui la incidència, si escau.

12.5. L'accés i ús de l'Aplicació es realitzarà sempre i en tot cas, amb fins estrictament personals i no comercials.

12.6. Vostè indemnitzarà i mantindrà indemne a Wizzyu davant de qualsevol pèrdua, responsabilitat, cost o despesa directa, indirecte o conseqüent (inclosos els costos i despeses legals derivats de qualsevol indemnització) que pateixi o en els quals incorri Wizzyu com a conseqüència d'una reclamació, acció, demanda o procediment en el qual es presumeix que la publicació, ús o visualització de qualsevol contingut que vostè pugi a l'Aplicació segons el previst en aquests Termes, infringeix els drets de propietat intel·lectual de qualsevol altra persona.

12.7. No pot utilitzar cap marca comercial de CUBE (ja sigui registrada o no) sense la nostra prèvia i expressa autorització que haurà de constar en tot cas necessàriament per escrit.

12.8. Tots els drets del nom myHEALTH WATCHER, Wizzyu, o qualssevol altres relacionats amb l'Aplicació són propietat d'CUBE.

12.9. Qualsevol producte, disseny, imatge, marca o nom comercial esmentat, ressenyat o grafiat en l'Aplicació, diferent als que són propietat de Wizzyu, pertanyen als seus legítims titulars i la seva aparició, esment i / o representació gràfica en aquesta aplicació s'inclou únicament a efectes d'identificació dels productes i per oferir una millor informació a l'usuari.

12.10. Llevat que s'indiqui el contrari, està autoritzat a descarregar i veure qualsevol contingut, i utilitzar el programari que comprèn l'Aplicació per a ús personal i no comercial, sempre que conservi intactes tots els drets de propietat intel·lectual i qualsevol altres drets relacionats amb l'Aplicació i / o amb CUBE.

12.11. Excepte previ i exprés consentiment per escrit de CUBE, en cada cas, Vostè no està autoritzat per utilitzar ni explotar amb fins comercials l'Aplicació, o qualsevol altra propietat de CUBE. Es prohibeix desplegar activitats que comportin l'ús comercial d'aquesta Aplicació, ja sigui amb caràcter parcial o total.

12.12. Queda totalment prohibit, excepte autorització expressa i prèvia per escrit de CUBE o de qualsevol altre titular de drets rellevant en cada cas, copiar, transmetre, reproduir, republicar, emmagatzemar (en qualsevol mitjà), transmetre, difondre, distribuir o mostrar en públic, adaptar o canviar de qualsevol manera, el contingut de la propietat d'Wizzyu tal com ha estat definida en les presents condicions d'ús, o crear un treball derivat de l'Aplicació per a qualsevol altre propòsit.

12.13. Els materials descarregats, inclòs qualsevol programari, codis de programa, arxius i/o imatges incorporats o generats per l'aplicació, i les dades que acompanyen al programari (col·lectivament, el «Software») tenen llicència de CUBE. Està expressament prohibit copiar, vendre, distribuir, descodificar, realitzar enginyeria inversa o tractar el programari de Wizzyu de qualsevol altra manera.

12.14. L'ús per part de Wizzyu d'una marca de tercers en l'Aplicació no pressuposa ni implica cap associació o aprovació per part de Wizzyu respecte d'aquesta marca.

13. Política d'enllaços (Links)

13.1. Per ajudar-lo a trobar informació addicional, hem inclòs diversos dispositius tècnics d'enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres webs (d'ara endavant, els Llocs Enllaçats). En aquests casos, Wizzyu actua com un simple intermediari. Wizzyu no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels Llocs Enllaçats, llevat que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cap cas l'existència de llocs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de Wizzyu amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats.

13.2. En conseqüència, Wizzyu no es fa responsable de l'contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos. En particular, Wizzyu informa l'Usuari de el següent: (I) Wizzyu ofereix única i exclusivament informació facilitada pels titulars dels Llocs Enllaçats i, (II) Wizzyu no es fa responsable de l'exactitud o veracitat de la informació facilitada en els Llocs Enllaçats . En el cas que l'Usuari consideri que hi ha als Llocs Enllaçats continguts il·lícits, nocius, denigrants, violents o inadequats, podrà posar-ho en coneixement de Wizzyu a través de la següent adreça de correu electrònic: info@myhealthwatcher.es.

No obstant això, aquesta comunicació en cap cas comportarà l'obligació de Wizzyu de retirar el corresponent enllaç, ni suposa necessàriament el coneixement efectiu de Wizzyu de la sol·licitud dels continguts de l'Lloc Enllaçat, a efectes de què es preveu a la normativa vigent.

14. Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

14.1. En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari de l'Aplicació tinguessin coneixement que qualsevol classe d'informació o contingut de l'Aplicació o facilitat a través de la mateixa són il·lícits, lesius de drets de tercers, contraris al que estableixen les presents Condicions i Termes d'Ús o, de qualsevol altra manera, nocius o contraris a la moral, usos i costums, podrà posar-se en contacte amb Wizzyu en la direcció info@myhealthwatcher.es indicant els punts següents:

● Dades personals de l'Usuari denunciant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

● Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l'contingut o informació, així com la direcció concreta en la qual es troba disponible.

● En el supòsit de violació de drets de tercers, com ara propietat intel·lectual i industrial, s'haurà de facilitar les dades de l'titular de el dret infringit quan sigui persona diferent de l'denunciant.

● Així mateix, haurà d'aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si escau, la representació per actuar per compte de titular quan sigui persona diferent de l'denunciant.

14.2. La recepció per part de Wizzyu de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant quan això no resulti notori o evident. En tot cas, Wizzyu es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que encara no sent il·lícits resultin contraris a les normes establertes en els Condicions i Termes d'Ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

15. Garanties i Responsabilitat Wizzyu

15.1. Wizzyu ha adoptat les mesures raonables per assegurar que la informació continguda en aquesta Aplicació és fiable, però, en utilitzar aquesta Aplicació, vostè accepta la informació, productes i serveis proporcionats «com a tals». Wizzyu no realitza cap garantia exprés o implícita en relació amb la precisió, el contingut, l'exactitud, la fiabilitat, l'operabilitat o la legalitat de la informació continguda en aquesta Aplicació, incloses, entre d'altres, les garanties de comercialització, adequació per a propòsits particulars, i respecte dels drets de propietat.

15.2. Llevat que la Llei determini expressament el contrari, o indicació expressa en contra, l'usuari reconeix i accepta expressament que Wizzyu no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre l'Aplicació, o els continguts i serveis que en ella s'incorporen , incloent-hi, en títol enunciatiu i no limitatiu:

    a) La disponibilitat i continuïtat de l'funcionament de l'Aplicació i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar l'Aplicació, els Continguts i els Serveis, accedir a les diferents funcions de l'Aplicació des de les quals es presten els Serveis.

    b) Els nivells de qualitat, interoperativitat i funcionalitat de l'Aplicació, així com dels Serveis i / o Continguts que incorpora.

    c) La interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés a l'Aplicació i als Continguts i / o Serveis que incorpora.

    d) L'adequació per a un propòsit particular de l'Aplicació i dels Serveis o Continguts incorporats en aquesta.

    e) La certesa, integritat, exactitud i / o actualització dels continguts, Serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o qualsevol altre element incorporats en l'Aplicació o proporcionats des d'aquesta, així com els resultats que es puguin obtenir de l'accés i / o ús d'aquesta aplicació o dels seus continguts.

    f) Wizzyu declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en l'Aplicació o proporcionada des d'aquesta, així com per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts.

    g) L'accés no autoritzat i l'alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través de la Aplicació no dels serveis que ofereix sobre aquest tema.

    h) L'absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

15.3. L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús de l'Aplicació, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que siguin necessàries a l'efecte de minimitzar els riscos , incloent l'adopció de les mesures de seguretat que fossin necessàries per garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. Així doncs, llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, Wizzyu no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l'accés i ús de l'Aplicació o dels Continguts i / o Serveis que en ella es incorporin.

16. Renúncies, Responsabilitat i indemnització

16.1. Quan descàrrega, instal·la i fa servir l'Aplicació i el seu contingut, ho fa sota el seu propi risc. Vostè és responsable de les conseqüències derivades de l'ús de Wizzyu, inclòs on carrega i comparteix contingut.

16.2. CUBE, els seus afiliats o els seus respectius empleats, agents, proveïdors de contingut de tercers ni atorgants de llicències concedeixen cap garantia expressa o implícita, o seran responsables, per contracte, de el mal (incloent negligència) o de qualsevol altre tipus, per qualsevol pèrdua directa , o indirecta, especial o conseqüent, danys o dependència en connexió amb l'Aplicació, el seu ús, el seu contingut o qualsevol producte o servei referit dins d'aquesta. Això inclou (però no es limita) en la pèrdua o el mal que pugui patir com a resultat de qualsevol de les següents eventualitats:

    a) La seva confiança en la integritat, exactitud, idoneïtat o vigència de qualsevol contingut incorporat o facilitat a Wizzyu.

    b) Fallada o retard en el funcionament, corrupció, operació, interrupció o transmissió a través d'Wizzyu, un virus informàtic o un altre component nociu, pèrdua de dades, fallades en la línia de comunicació, conducta il·legal d'un tercer, robatori, destrucció, alteració o accés no autoritzat als registres.

    c) Qualsevol ús de dades, roaming o altres càrrecs en els quals incorri a l'accedir a Internet a través del seu dispositiu mòbil o un altre dispositiu.

    d) Accedir a llocs web, servidors o aplicacions de tercers (inclosos, entre d'altres, Twitter i Facebook) a través d'Wizzyu. Wizzyu no accepta responsabilitat pel contingut o el funcionament de llocs web, aplicacions o serveis de tercers. Llevat que s'indiqui el contrari, Wizzyu no dóna suport llocs web, aplicacions o serveis de tercers accessibles a través de l'Aplicació. L'ús de llocs web, aplicacions o serveis de tercers és sota el seu propi risc.

    e) Conducta difamatòria, amenaçant, ofensiva o il·legal de tercers.

16.3. La informació subministrada per l'Aplicació es proporciona «en els seus propis termes», i sense garanties de cap mena, ja siguin expresses o implícites. Els termes expressos continguts en aquest document s'aplicaran en lloc de totes les garanties, condicions, termes, declaracions, compromisos i obligacions ja sigui exprés o implícites per llei, llei comuna, costum, ús o de qualsevol altre tipus, tots els quals estan exclosos a la màxima extensió permesa per llei. Cap informació verbal o escrita o consells proporcionats per myHealth Watcher a través de la seva aplicació Wizzyu, els seus agents o representants autoritzats suposarà una garantia o de cap manera no augmentaran l'abast d'aquesta garantia.

16.4. CUBE no es fa responsable davant cap altra part o tercer per cap pèrdua o malament, inclosa la pèrdua o mal directe, conseqüent, directe o indirecte, inclosa la pèrdua de beneficis (ja sigui directa, indirecta, incidental o indirecta) com a resultat de l'incompliment d'aquests Termes per part de Wizzyu o la negligència pròpia o dels seus representants i / o treballadors.

16.5. L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús de el Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, per la qual cosa respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Wizzyu pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de privadesa o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de el Servei.

16.6. Cal d'aquests Termes restringeix els drets que Vostè Com a consumidor usuari pugui tenir reconeguts per llei.

17. Renúncia de responsabilitat específic relatiu a informació mèdica i de salut

17.1. L'Aplicació Wizzyu i els serveis oferts a través de la mateixa o per qualsevol altre mitjà no són substitutius i no proporcionen consells mèdics. L'Aplicació i la informació continguda en la mateixa són proporcionats només a l'efecte d'educació personal, informació, conveniència i entreteniment i no s'han d'utilitzar per a la direcció d'atenció de pacients individuals tret que d'una altra manera siguin explícitament especificats.

17.2. L'Aplicació Wizzyu no està destinada de cap manera a finalitats mèdiques, i no pretén en cap circumstància reemplaçar a un examen mèdic o consell mèdic professional, opinió mèdica, diagnòstic o tractament, avaluació de símptomes, assessorament de salut o opinió mèdica per als usuaris finals .

17.3. L'Aplicació Wizzyu es limita a proporcionar als usuaris finals accés únicament a informació de salut relacionada amb hàbits saludables i altra informació emmagatzemada per tals usuaris finals. En cas necessari recordi buscar sempre consell de professionals de salut degudament qualificats i regulats. La confiança en qualsevol informació proporcionada per Wizzyu i el seu contingut serà sempre sota el seu propi risc, vostè assumeix la completa responsabilitat per l'ús de la informació que pugui proporcionar-se.

18. Política de Protecció de dades

18.1. Les dades que faciliti quan accedeixi a la nostra Aplicació Wizzyu i la informació que comparteix quan utilitzi els nostres serveis seran recopilats per Wizzyu a les finalitats i efectes de poder oferir-li una experiència personalitzada i ajustada a les seves personals característiques.

18.2. Els aspectes relatius a l'tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús de l'Aplicació Wizzyu es troben regulats en la Política de Privacitat, així com en els textos legals adjunts als diversos formularis de recollida de dades, els quals formen part integrant de les presents Condicions i Termes d'ús.

18.3. Protegir la vostra informació de salut és important per a Wizzyu qui no té plans per comercialitzar ni compartir amb tercers la vostra informació de salut identificable. Només en el cas de prestació de serveis de HEALTH COACH, les vostres dades podran ser cedides a entitats encarregades juntament amb Wizzyu de myHEALTH WATCHER de la prestació d'aquest servei i amb la qual mantenim aquesta relació col·laborativa. En aquest cas, prèvia a la cessió de les vostres dades, us informarem degudament del destinatari de les dades i us demanarem el vostre consentiment per a aquesta cessió. La Política de Privacitat descriu certs límits de què Wizzyu pot fer amb les seves dades identificables i la propietat d'aquestes dades.

18.4. En essència, Wizzyu pot utilitzar les seves dades de forma particular per tal d'ajudar a millorar l'experiència de l'usuari, proporcionar estadístiques agregades de la comunitat, i afegir característiques en línia per ampliar la usabilitat i la profunditat de la seva oferta. Les dades que pugi continuen sent les seves dades, subjectes a les excepcions descrites en la Política de Privadesa.

18.5 Així mateix us informem que CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016 /679 de 27 d'abril del 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). La finalitat del tractament de les vostres dades obeeix a la prestació de serveis tecnològics i de salut de l'aplicatiu. El tractament de les dades personals de linteressat es basa en el seu consentiment i en la relació contractual establerta entre les parts per a la prestació de serveis. Les dades personals seran conservades mentre duri la relació establerta i una vegada finalitzada aquesta, es conservaran degudament bloquejades en base als terminis legals de conservació que determina la normativa. Posteriorment, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits d'obligació legal, interès vital, prestació del servei o previ consentiment de l'interessat. En determinats casos, facilitarem les dades de l'interessat a professionals externs per a tractaments específics i que són necessàries per a l'assistència i el bon desenvolupament dels serveis sol·licitats. Finalment, podran ser facilitats a prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats del Tractament. Us assisteixen els següents drets de: accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades ia la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control www.aepd.es si considera que el tractament no es ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per exercir els seus drets: CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL TECNOCAMPUS, Avd. Ernest Lluch, 32 TCM2-08302 MATARO (Barcelona). E-mail: info@thecubeweb.com L'interessat està obligat a facilitar les dades personals necessàries per poder realitzar la prestació de serveis, en cas que no els faciliti, no se li podran efectuar els serveis sol·licitats.

19. Vigència de les condicions generals i la seva modificació

19.1. Aquests termes i condicions constitueixen un acord entre la companyia i l'usuari, i la versió vigent en cada moment reemplaça qualsevol altra anterior. Li recordem que és responsabilitat seva llegir i comprendre íntegrament els termes i condicions vigents en cada moment i comprovar i revisar les modificacions que puguin anar produint-se.

19.2. Wizzyu es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, les presents Condicions Generals. En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions i Termes d'Ús sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquests Condicions i Termes d'ús.

En cas de realitzar algun canvi de les Condicions, aquests seran publicats en l'Aplicació i s'indicarà la data de la publicació, per així poder distingir entre les Condicions d'ús més recents i les Condicions d'ús més antigues. En qualsevol cas, vostè, rebreu una notificació a través de mitjans electrònics sobre l'actualització de les Condicions d'ús de Wizzyu amb anterioritat en la seva publicació en l'App.

Un cop rebi Vostè la notificació pertinent sobre la modificació dels Termes i Condicions, Vostè podrà rescindir el seu contracte previ a la data en què entrin en vigor els nous Termes i Condicions o pot optar per la continuació del seu accés i utilització de l'App.

19.3. La relació jurídica derivada de la utilització de l'Aplicació desenvolupada per CUBE, així com dels continguts i serveis en ella incorporats, té una durada indefinida. Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit.

19.4. Sense perjudici de l'anterior, aquesta relació es considerarà acabada amb caràcter immediat quan Wizzyu publiqui unes noves condicions generals. L'accés i utilització de l'Aplicació desenvolupada per CUBE implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, conseqüentment, l'inici d'una nova relació jurídica.

19.5. Aquests termes i condicions han estat redactats en espanyol i la present versió prevaldrà sobre qualsevol altra versió en un altre idioma en cas de discrepància o divergència entre aquestes.

20. Protecció de l'usuari

20.1. Amb la finalitat de protegir degudament l'usuari, s'estableix en aquests termes i condicions
següents advertiments generals:

 

  • Si bé és cert que la pràctica d'activitat física de manera regular és una de les eines més eficaces per a la prevenció de malalties, els usuaris que tinguin algun factor de risc, com ara alguna malaltia del cor o qualsevol altra diagnosticada, així com alguna lesió, haurien de consultar un metge perquè li aconselli la pràctica dactivitat física adequada a la seva condició de salut ia les seves possibilitats.

21. Llei aplicable i jurisdicció competent

21.1. Les Condicions Generals es regiran i seran interpretades per la llei espanyola vigent.

21.2. La present versió de Wizzyu ha estat desenvolupada de conformitat amb la legislació espanyola i per a la seva utilització en la resta de món.

21.3. Llevat que per imperatiu legal es disposi una altra cosa, per a la interpretació o execució de les disposicions contingudes en les Condicions Generals, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a l'fur que pogués correspondre'ls en cas que aquest fos diferent.

21.4. Així mateix, l'usuari, podrà resoldre de forma amistosa incidències que es puguin produir durant la relació contractual a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event = main.home.show & lng = és.

21.5. CUBE no garanteix que la versió de l'aplicació que heu descarregat compleixi les lleis de cap altre país diferent d'Espanya. Si vostè accedeix i usa Wizzyu des de fora d'Espanya ho fa vostè sota el seu propi risc i responsabilitat, acceptant vostè la responsabilitat de garantir o confirmar el compliment de totes les lleis que siguin aplicables com a conseqüència de la utilització de Wizzyu o de qualsevol transacció o tracte posterior amb ella.

22. Requisits de sistema

22.1. Per poder utilitzar Wizzyu en les degudes condicions i amb totes les prestacions calen els següents requisits del sistema:

● Dispositius mòbils Apple amb sistema operatiu iOS 10 o posterior.

● Dispositius mòbils Android amb sistema operatiu Android a 10 o posteriors.

22.2. Tingueu en compte que en qualsevol cas es requereix que el dispositiu (smartphone) ha de comptar amb una càmera amb autoenfocament. Si el dispositiu no té càmera amb autoenfocament és possible que Wizzyu no sigui compatible amb aquest dispositiu, ja que sense autoenfocament les imatges del codi de barres poden ser borroses i l'Aplicació podria tenir problemes per identificar correctament.

22.3. També necessitareu connectivitat a Internet (3G, 4G, 5G o Wi-Fi) per descarregar Wizzyu i accedir a la informació relacionada amb els serveis oferts per Wizzyu. Consulteu amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet / mòbil per a més informació relacionada amb les tarifes per la descàrrega de dades i els càrrecs relacionats amb l'ús d'Internet.

Aquests Termes i Condicions Generals d'Ús de l'Aplicació han estat revisats en data 05/08/2021